Sólyi Anomáliák

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Az ember megméretése.

E-mail Nyomtatás

Az ember megméretése.

Megmérettél, hiányosnak találtattál.

Egyik babiloni király palotájának falára írta fel egy ismeretlen, a király még azon az éjjelen megölték. Az írás Dániel próféta könyvében szerepel. Vajon miért tartotta fontosnak azt, hogy ezt leírja könyvében? Nagyon fontos lehetett annak idején amikor még a könyveket is keserves kézírással és eszközökkel végezték.

 

Mindenki megméretik egyszer és jaj annak, aki hiányosnak találtatik.

Mi emberek szeretünk mindent megmérni. Mindent mérete veszünk és mindennek van mértékegysége, amit mi találtunk ki. Mi, magunkat vajon mivel mérjük meg mint ember? Mi az a mérőegység ami még jelzi, hogy ember-e az ember. Van-e olyan mérőeszköz ami kimutatja, hiányosnak találtattál. Sokszor a hiányosságok nem csak úgy vannak, azokat mi nem vesszük észre magunkon.

Bizonyos megméretés a választás is. Viszont különbség van Dániel próféta által leírtakkal.

Ez a megmérettetés nem kötelező! Erre jelentkezni kell!

Megmérettettél és hiányosnak találtattál. Aki megmérettetést vállalta, álmában sem gondolta, hogy hiányos lesz. A hiányosságokra pedig sokan figyelmeztették, nem így kellene egy közösséggel bánni. Súlyos hiányosság! Mégis megmérettettek. Miből is gondolta, hogy mitől jó az, ami másnak már évek óta rossz?

Régebbi időkben mindent mással mértek, mással a bort és mással a földet, más volt az ember mérője is. Akkor volt valaki ember, ha jó helyre és családba született. Nem volt jó mérési módszer, és főleg nem volt hiteles!

Most, hogyan és ki dönti el, hogy ki a hiteles? A hitelesség nem abból ered, hogy ki tudja jobban elhíresztelni, hogy nála nincs jobb. Nem az a hiteles aki a szeretetről egészen mást értelmez. A hiteles embert tettei és a közösség elismerése jellemez leginkább. A kettő együtt azt jelzi, nem csak néhány embernek felel meg. A megméretés sok-sok ember egyéni mérése egy jellel a két keresztező vonallal. Ez a jel olyan mérőeszköz amit mindenki használhat, és a megméretést mindenkinek el kell fogadnia . Nem lehet félreérteni a 85 ikszet, és nem lehet félreérteni a 80-at sem. A 125 sem az a mennyiség aminél nincs több! Nincs más lehetőség, bele kell nyugodni a végeredménybe.

Megmérettetett és hiányosnak találtatott. A király és követői még aznap este karaktergyilkosság áldozatai lettek. Saját maguk áldozatai. Intő jeleket régóta kaptak, de nem vették komolyan. Királyként éltek Sóly ügyei felett, és jött a megmérettetés, a vég be is következett. Mint derült égből a villámcsapás egyből semmivé váltak. A porba hullott a királyságuk. A becsület értékmérőjén elvesztek, támogatóikkal együtt megsemmisültek. A falu azt kívánta közülük senki ne legyen ott a közéletben. Súlyos vereséget szenvedtek.

Az ember értékelésének több módja a múlté. A mai világszemlélet más értékmérőt használ az emberrel kapcsolatosan. Ez az értékmérő jelenleg az egyenesség és a becsület. Vannak váltóegységei is amelyekkel a többi értékünket erősíthetjük meg. De, jaj annak aki ezt nem tartja be. Dániel próféta sem hiába jegyezte fel könyvébe.

A Volt idő, amikor a munkát az embert sújtó büntetésnek minősítették. Ma nevetségessé válnék az, aki ilyesmit állítana, hiszen tudjuk, hogy ami nagyszerűt, szépet az ember alkotott, az mind az emberi munkának az eredménye. Az embert emberré a munka tette.
A Szentírás az ember kötelességévé teszi a munkát. Az oda leírt mondás nem büntetés, hanem felhívás arra, hogy az ember a boldogságot ne a tétlen semmittevésben keresse, hanem verítékes munkával harcolja ki.

A munkával kapcsolatos fejtegetések Sólyra is érvényesek. Érvényesek másra is de itt vannak akik speciálisan értelmezték. Mondhatnánk azt is, hogy nagyon félre értelmezték!

Nincs olyan közösség amiben a munkát két-három ember osztja fel, a többinek nincs szerepe a közösségben. Amúgy elképzelni sem lehet, mert gondoljunk a rovarvilágra ahol a hangyabolyban előállna pár hangya és mindenkit félreállítana és minden munkát Ők végeznének.

Mi lenne a vége?

A teljes boly pusztulása, ami a pár hangya gőgjének következménye. A hasonlóság Sóly esetére is érvényes! A boly elpusztult nincs tovább. Jobb, most és nem később, így van remény a felépülésre. Nekik semmi sem drága, akármilyen áron is de a kóros állapotot kívánták tovább éltetni.

Saját vesztüket hozták. Nincsenek már döntéshelyzetben! Kiírták magukat Sólyból, úgy ahogy a hangyaboly esetében írtuk le.

Az evangéliumok is az ember kötelességének nyilvánítják a munkát.

A kötelesség azonban nem csak magamnak hanem a közösségi felé végzett munkákra is érvényes.

A Szentírás is az ember kötelességévé teszi a munkát, s így a helyesen értelmezett és bibliai alapokon álló vallásos felfogás megegyezik a mai felfogással abban, hogy az embernek emberi kötelessége, hivatása a munka, s ennélfogva értékmérője is. Tehát csak olyan ember értékes tagja a társadalomnak, aki munkát végez, dolgozik, s annál értékesebb, minél jelentősebb az összesre nézve a munkája. Munkát nem csak fizikailag kell értelmeznünk. Munka az is, ha valamely közösséget tartunk össze. Ezt a munkát nagyon rosszul és alattomosan végezték aminek meg is lett az eredménye. Kimondhatjuk, nem volt jelentősége az összesre nézve!

Vajon miért találtatott Belsazár hiányosnak? A bibliai tudósítás szerint azért, mert mint király, nem az uralma alatt levő nép javán, boldogításán dolgozott, hanem bűnös magánérdekekre fordította idejét. Nem teljesítette uralkodói mivoltából folyó kötelességét, nem munkálta országa, népe haladását, felvirágoztatását, hanem saját magával foglalkozott. Nem teljesítette a részére kiszabott hivatást, nem népéért dolgozott, ezért találtatott hiányosnak.

A megméretést mi így értelmezzük, és nem csalásnak fogjuk fel.

Kárognak a támogatók, bujkál a király, gyalog jár a kancellár. Nem erre számítottak.

Sok év figyelmeztetés is kevés volt. Egyre többen lettek azok a faluban, akik tudták, kire nem adják szavazatukat.

A megmérettetésnek ezzel még nincs vége! Jön egy másik is amely az egyházi élet ítélete lesz. Nem bújhat el az, aki végig azért tett, hogyan ne legyen egyetértés a gyülekezetben.

Nagy meglepetés nem lesz, legfeljebb a lelkészünk nem fogja érteni. Sokan viszont értik, miért is kell ennek következnie. Dániel próféta is ezért írta meg könyvében.

Nincs a földön olyan hely ahová el lehet bújni előle!

 

Jelenlévő olvasóink

Oldalainkat 8 vendég böngészi

Szavazzon!

A fakardról
 

Sólyi Anomáliák