Sólyi Anomáliák

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Sóly megnyugodni látszik.

E-mail Nyomtatás

Sóly megnyugodni látszik?

Lecsengtek a választások, záródtak a kiskapuk. Sóly csendesedik.  Nem röpködnek az önfényező dicsekvések, nem gyártanak új és megtévesztő szlogeneket. A falu kakasülőjéről elhessegették kappanokat, kukorékolásuk senkinek nem hiányzik.  Legyünk őszinték, ez Sólynak a legszebb karácsonyi ajándék! Az Identitászavarokkal küszködők odébbálltak és próbálják feldolgozni sorsukat. Rosszindulatú megjegyzéseikre már nem reagál senki sem. Pár hónap alatt sólyi porszemmé zsugorodtak. Leírták saját magukat.

Letűnt egy korszak!

Az egyéni érdekrendszer megbukott, minden hazugságával és csodatételével együtt. Vagyis a többség a változásra adta az x-ét. Kell ez nekünk újra?

Még a természet is a távozásukat akarta, mert a földre kényszerítette a királyságuk jelképét a nyűgök és problémák megtestesítőjét. Az Úr is segített nekünk ebben, a karddal már nem tudják zsarolni a sólyiakat. Vagy még sem? Rossz hírek jönnek, fondorlatos módon vissza akarnak térni, Sóly általuk totálisan kisajátított közéletébe.

A mostani testületet csak nem akar egyebet, mint lepaktálni a múlttal? Elfelejteni azt amit velünk tettek?  Már előre jelezzük, sokan felháborodtak és jelezték:

„Nem azért szavaztam egy teljesen új gárdára, hogy lepaktáljanak” - Mondják és írják sokan.

A képviselők többsége azt hiszi, rendben van minden, csak egy, vagy talán kettő akarja komolyan az elszámoltatást. Az a hír járja a faluban, hogy nyugalomra és megbékélésre van szükség. Ezzel a szlogennel etetik a lakosságot egyesek. Észere sem veszik, hogy készülődik és szervezkedik a múlt megint.  Jön az első pofon a karddal, aztán jön sorba többi. Az ex polgármester minden eszközt be fog vetni a mostani faluvezetés ellen! Sajnos, vannak segítői Hajmáskérről is, akik ellenük dolgoznak.
A régi banda a kardállítással megint minden lehetőséget el akar venni a falutól, mert így tisztán az ő kezébe kerül a tulajdonjog.  Érdekes dolog, hogy a mai napig érvényes az a határozat, amiben polgármesterként meghatalmazta önmagát az adománygyűjtéssel és kivitelezéssel.  Ez ügyben az új testület nem lépett semmit. Hagyta azt, hogy megint a gőg és a kivagyiság uralkodjon tovább a faluban.

A következő a tűzoltószertár, a civilház és a régi polgármesteri hivatal lesz.  A tulajdonjogok átjátszása és a mostani képviselők átverése csak idő kérdése. Úgy tűnik a testület, kényelmesebbnek tartja azt, hogy a hideg víz ellen, majd naposabb helyre vonulnak.

A Sólyi Anomáliák szerint is most kellene ébresztőt fújni Testületnek!

Egy képviselő kevés lesz ahhoz, hogy mindent kétes ügyet nyilvánosságra hozzunk. Kevés lesz főleg akkor, amikor az információk kérése mindig akadályba ütközik. Egy közérdekű adatkérésnek is mindig ellenállnak. "Egy fecske nem csinál nyarat". Ahhoz, hogy teljes képet kaphassunk a múlt mutyijairól, több elhatározás kell. Egy ember nem tudja végigvinni, mindenben ellenkeznek neki amiben lehet. Nem tudjuk mi a törvényes oka annak, hogy Hajmáskér-Sóly körjegyzője elzárkózik a nyilvánvalóan közérdeket szolgáló adatszolgáltatás elől. Ha valamit nyilvánvalóan rejtegetnek, dugdosnak annak nyomós oka lehet.

Mi sem egyszerűbb e feltételezésnek a szemléltetésére, mint az alábbi levélváltások.

Kovács János György jegyző részére.

Hajmáskér.

Tisztelt Jegyző úr!

Sóly lakossága egyre több kérdésben várja az új testület állásfoglalását, a polgárok pontos tájékoztatását a közelmúltról.  Ezért az új Sólyi Önkormányzat elhatározta, hogy alapos információk birtokában, újra kívánja gondolni a korábbi testület néhány fontosabb döntését. Ennek keretében a Petőfi utcai beruházás kérdését, a szabadtéri színpad eladását, a civil ház beruházásának ügyét, a temetői munkák problémáit és egyebeket.

Az elmúlt hetekben, valamennyi ügyben, irat betekintési lehetőséget kértem a Hivatalától. Sajnálattal vettem tudomásul, hogy néhány, az ügyek lényegéhez kevésbé tartozó iratot, ugyan átadtak részemre, azonban nehezményezem, hogy ezek birtokában nem ismerhettem meg az ügyek teljes történetét. Így döntéseket hozni nem lehet.

Az esetleges következmények, azonban a Testületünket terhelik!

Testületünk az alábbi információk dokumentumaihoz kíván hozzájutni.

1, Civil, máshol cívis ház. Milyen valóságos tulajdoni arányok vannak.

A fejlesztési pályázat előtt a tulajdonosok megállapodtak-e a közös pályázatban, az esetlegesen elnyert pénz felhasználásában. Milyen pályázati dokumentációt töltöttek ki. Az elnyert pályázatban, milyen feladatokat vállaltak és azokat hogyan teljesítették. Hogyan döntötték le a kivitelező személyét és milyen szerződést kötöttek vele. Ha a pályázatban a civil ház működtetése is szerepelt, az előző polgármester, milyen intézkedéseket tett, ennek érdekében. Ha a működtetés is feltétel volt, milyen következményei lesznek.

2, Mi szerepelt az aláírt megállapodásban. Bent maradt-e az a klauza, hogy az Alapítvány döntheti el, milyen felhasználási ág kerül be a rendezési tervben. Tekintettel arra, hogy az Alapítvány elnöke és a polgármester egy és ugyanaz a személy. Nevesítsük, Bikádi László Károly. A jegyzőkönyvből ismert, hogy a szerződés módosult, de –egyébiránt szabálytalanul- a dokumentum mellékletéből nem derül ki, hogy mivel. Csak remélni tudjuk, hogy nem Sóly hátrányára.

Milyen megállapodás volt a kard ügyében. Valami lehetett, hiszen az Önkormányzat biztosítást kötött erre.

3. Milyen testület és mikor döntött, arról, hogy a csapadékvíz problémák közül a Petőfi utca az első. Milyen terv, felmérés alapján kért árajánlatot, Vajda Géza.

Az államigazgatás működése során a felsorolt cselekmények dokumentálási kötelesek.

Ebből adódóan, a további félreértések elkerülése végett, felsorolom, mely dokumentációk másolatát kérem.

1, A „Civil ház „területének tulajdoni lapjai.

A felújítás pályázati dokumentációi, benne a tulajdonosi megállapodások és hozzájárulások dokumentumai. / Tekintettel arra, hogy ismereteim szerint egyházi és önkormányzati közös tulajdon van. /

Az elnyert pályázat dokumentumai, különös tekintettel a későbbi feltételekre.

A kivitelezés dokumentációja az árajánlatok kérésétől a garanciális kötelezettségekig.

Az átadás dokumentumai, valamint a civil ház működését igazoló iratok.

2, A szabadtéri színpad adásvételének hiteles dokumentumai.  Az önkormányzati döntéseit megalapozó előterjesztéseket, az alapszerződést és annak módosítását.

A „Szent Kard „tulajdonlásával és felelősség viselésével kapcsolatos dokumentumok.

3. Kérem a Temetői beruházás dokumentumait. Különösen a járdaépítéssel kapcsolatos iratokat.

4. A Petőfi utca beruházásról szóló önkormányzati döntés iratát. Az árajánlatok kérésével kapcsolatos iratokat. A kiviteli szerződést, annak kötelező mellékleteivel.

Tisztelt Jegyző úr!

Tekintettel arra, hogy a fenti iratok másolatát, már több alkalommal kértem, azonban értékelhető módon, még nem volt alkalmam átvenni, ezért az ügyiratok aktáinak másolatát kérem. Mivel ez jelentős költségekbe is járhat, nyilatkozom, hogy a másolás költségeit magamra vállalom.

A dokumentumok meglétében kétségem sincs, ezért a másolásra és átadásra elegendőnek tekintek három napot, figyelemmel arra is, hogy községünkben egyre több szóbeszéd terjed, amelynek tisztázása a választott tisztségemből adódó kötelességem.

Sóly. 2015. február 10.

Ami a fenti levélből kitűnik, van, akinek nem érdeke a tiszta átláthatóság. Van, akiknek kényes egy két közérdekű adat kiadása.  De vajon tudja-e, hogy amit megtagad az egyenlő azzal, hogy sokakban gondolatokat ébreszt? Mire másra is gondolhatnának az emberek? A tiszta és makulátlan dolgokat nem szokta senki más elől dugdosni. Felettébb érdekes az is, hogy egy képviselő kérésének sem tesznek eleget a múlt ügyeinek tisztázása érdekében.

No de, térjünk vissza a Guinness rekordokat megjárt kardhoz. Az nyilván való, hogy saját tulajdonának, sőt játékszerének tekintette. Mindet a kard köré akart kiépíteni és kiépíttetni. Nem csak fizikailag, hanem erkölcsileg is. Kezdetben csak saját önfényezésre használta, de későbbiekben teljes egészében a falu ellen fordította.  Az, hogy a falu pénzéből alakították a környéket, a színpadot, teljesen érdektelen volt a számára. Az sem érdekelte, hogy sok társadalmi munkát is végeztek a környék kialakításában. Ő pedig egy gőgös pillanatában a sárba taposta az egészet, a tulajdonjogok káoszában.

Várható volt!

A kard és környéke nem szolgált egyebet, mint az ex-polgármester saját karrierjének a fényezését.  Amikor már tényleg látható volt, hogy ebből egyszerűen nincs kiút, elégedetten dőlt hátra karosszékében minden lelkiismeret furdalás nélkül. Nem érdekelte az sem, hogy gyerekes indokokkal tiltotta el a falut. Ezek után volt képe, mindent rendben levőnek tekinteni.  Pedig, nagyon nem volt rendben semmi sem!

Felmerül az a kérdés, kell-e Sólynak egy ilyen személyi kultuszt erősítő jelkép.  Az új polgármester kampány alatt megígérte a falunak, hogy a kard ügyét véleményezteti. Csak a kivitelezéssel volt egy kis bibi.

Egy kérdőívet járatott végig a falun egy olyan személy által, akiről mindenki tudja, hogy a bukott polgármester és helyettesének kegyeltje. Anno Juhász polgármestersége idején azzal volt megbízva, hogy a polgármester irodájában szaglásszon hivatalos levelek között. Az sem volt titok a faluban, hogy ezt a kérést a megbízója, egy-egy közüzemi számlájának a kifizetésével honorálta.

A hitelessége így annyit ér, mintha megkérték volna a volt alpolgármestert, hogy ezt a papírt Ő vigye körbe a faluban. A több mint kilencven százalékos kardállítási vélemény már csak azért sem lehet hiteles, mert a mostani testületre szavazók egészen biztos nem így gondolják. Vagyis a két eredmény rettenetesen üti egymást. A Sólyi Anomáliák és azok, akik úgy gondolták, hogy a régieknek mennie kell, nem akar megint egy tulajdonjogilag és erkölcsileg is kétes jelképet újraállítani. Főleg nem a volt polgármester mesterkedéseivel egyetemben.

Így felvállalni? Ebben a kérdésben igen csak el kellene gondolkodni. Szerintünk, keverjen máshol, ahol még nem ismerik rendesen! Sólyban már hiteltelen lett.

Hogy is képzelhető el a kard megint?

A régi formájában sehogy sem!

Ami elfogadható lenne, legyen a kard az ex polgármester „vállalkozásaié”, vagyis az 1000 éves Sólyi Templomért Alapítványé, mindenben. A falut hagyja vele békén, minden vonzatával egyetemben. Sólynak, csak annyi legyen hozzá a köze, hogy tudomást szerzünk róla, ha kész lesz!

Legyen a felállítás minden költésege is az övék, és legyen a fenntartás és biztonsági költségek minden része az övék. A tulajdonjogot amúgy is mindig magának szerette volna, ebben a formában elfogadható. Sóly, jól csengő nevével elégedjen meg az új-régi gazda. Lehetne egy új együttműködés kezdete is, de a múlt mindenben ellenkezik a józan ésszel. Ne tovább, ez a fejezet itt zárható le véglegesen!

A Magyar Vívószövetség alkalmas lehet a közreműködésre! A szavahihetőség mindig is az egyenes ember erénye volt, a Sólyiak bíztak abban, hogy az elhangzott szavak komolyak. Anno nem kellet szép kék bőrkötésű szerződésbe foglalni őket. - Bánhatjuk,-  a szóbelei egyezségek mind feledésbe merültek. Vagyis, inkább galád módon egyoldalúan felrúgták őket. A vívók nem lesznek kapcsolatban mindennap önjelöltünkkel és művével. Mi, másképp éltük meg és másképp gondoljuk az egészet.

Ne követeljen a falun semmit! Sólyt ne akarja megint belevinni megtévesztő útvesztőkbe!

A Sólyi polgárok többségének így, valószínűleg nem lesz ellenvetése az újraállítás ügyében.

Mi, Sólyiak többen megígérjük, nem zavarjuk az új kardot a régi helyén! Mi, Sólyiak meg tudjuk mutatni, hogy békében együtt tudunk élni más magántulajdonával együtt, és még azt is megengedjük, hogy Sóly nevét ehhez továbbra is magáncélra felhasználja fel. Ezt tette eddig is ezen már változtatni nem lehet. Azért, néha jusson eszébe, ha Sóly nevét előveszi! Példátlan arroganciával sértett meg egy közösséget a kard történetével.

Felejtsük el végre, a kard legyen a volt polgármesteré és harcoljon vele más ellenféllel!

 

Jelenlévő olvasóink

Oldalainkat 4 vendég böngészi

Szavazzon!

A fakardról
 

Sólyi Anomáliák